Villaförsäkring

Den överlägset mest vanliga försäkringen är hemförsäkringen. Den är lämplig om du bor i en hyresrätt. Dock räcker den sällan till om du bor i en villa, radhus eller kedjehus. Då behöver du en villaförsäkring. Villaförsäkringen är en utbyggd version av hemförsäkringen. Villaförsäkringen har således det sedvanliga skydd mot inbrott och brand i hemmet, skydd för stöld och olycka med tillhörigheter samt överfallsskydd (som täcker skador och personskador i samband med inbrott).

Jämför försäkringar nu, klicka här!

En villaförsäkring innehåller därmed givetvis också reseskydd, som skyddar för händelser vid resor upp till 45 dagar. Vad det gäller rättsskydd och ansvarsförsäkring tarvar vanligen en villaförsäkring högre nivåer än vanlig hemförsäkring.

Rättskyddet och ansvarsförsäkringen måste vara mer omfattande i en villaförsäkring än i en hemförsäkring då fler saker kan inträffa när du äger en villa. Träd på din tomt kan vid blåst falla in på grannens tomt och orsaka skador. Om din brunn är illa skött kan marken förstöras på grannens tomt osv. Åt andra hållet vill du kanske också ha rättslig hjälp. Om du upplever att grannen har misskött sin tomt på ett sätt som drabbar dig eller om exempelvis en rattfull person kört rakt in på din tomt, kan det behövas rättslig hjälp. Detta är saker som aldrig inträffar i lägenheter – vilket är den största orsaken till varför en vanlig hemförsäkring inte räcker.

Självklart gäller en villaförsäkring även för byggnader och tomt. Även angränsande byggnationer till huset skyddas. Det kan till exempel vara garage, uthus, simbassäng, staket eller brygga. De flesta villaförsäkringar innehåller även skadedjurssanering genom ett avtal med Anticimex. Brand, väder och vind är också något som sällan drabbar dig om du bor i hyreslägenhet – därför är det också något som villaförsäkringen täcker.

Prisnivån på villaförsäkringens premie
Det som påverkar ersättningen och premien hos de flesta försäkringsbolag är bland annat bostadsytan, den utrustning som finns i huset (värdefulla inventarier ökar risken för inbrott emedan utrustning som brandvarnare och brandsläckare minskar risken för brand), vilket år huset är byggt (ju äldre det är ju större är risken för åldersskador), vilken uppvärmning man har (öppen spis ökar dramatiskt risken för brand), och hur gammal den person är som har tecknat försäkringen (ju yngre ägare, ju lägre ansvarskänsla – resonerar statistiken).

Oftast täcker din villaförsäkring inventarierna i huset upp till 1 000 000 kronor medan huset och andra byggnader täcks till fulla av din villaförsäkring.

Tillägg till din villaförsäkring
Det skiftar mellan olika försäkringsbolag vad som ingår i deras villaförsäkringspaket. Och även inom försäkringsbolagen kan de erbjuda olika storlekar som innehåller olika mycket skydd. Det finns det dock alltid utrymme för tillägg om du känner att det är något som saknas. Då kan det handla om att du speciellt vill försäkra något extra värdefullt; musikinstrument, smycken, konstföremål. Då behöver du en allriskförsäkring som komplement till din villaförsäkring. Därefter kan din ansvarsförsäkring kompletteras med otursförsäkring (ibland kallad för drulleförsäkring), som helt enkelt tillåter dig att vara en klumpigare människa.

Utöver detta kan större motorredskap kräva speciell motorfordonsförsäkring – och räknas därmed inte som inventarier eller utrustning. Och djur kräver separat försäkring och täcks aldrig av hemförsäkring eller gruppförsäkring.