Personförsäkring

En personförsäkring är de försäkringar du tecknar själv. Detta som komplement till de socialförsäkringar och avtalsförsäkringar som finns. Det är starkt rekommenderat att man skaffar personförsäkring utöver de andra försäkringarna, men din ekonomi och dina behov får styra vilka du känner att du behöver.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Personförsäkring kan du antingen teckna individuellt eller i grupp. Individuell personförsäkring tecknar du själv och betalar själv premien. En gruppförsäkring har du oftast tecknat i samband med ett medlemskap – exempelvis i ett fackförbund – eller som anställd på ett företag. Det finns en rad olika personförsäkringar du kan välja på. En del finns som paket – flera ingår exempelvis i en hemförsäkring. Andra kan du teckna separat eller ha som påbyggnad till andra försäkringar.

Personförsäkring – sjuk: om du blir sjuk och du upplever att den ersättning som den allmänna sjukförsäkringen via försäkringskassan inte räcker för dina behov (vanligen höginkomsttagare drabbas av det) kan teckna en sådan personförsäkring.

Personförsäkring – olycka: faller ut som en engångssumma i händelse av en olycka. Antingen kan det handla om höga sjukhuskostnader, en längre tids rehabilitering eller till och med invaliditet. Denna personförsäkring gäller ej vid sjukdom (se föregående samt nästa personförsäkring nedan).

Personförsäkring – sjuk och olycksfall: denna personförsäkring är mer heltäckande än bara ”olycka”. Den går in med en engångsersättning om du drabbas av bestående invaliditet. Storleken på ersättningen beror dels på hur stor summa du tecknat för och hur svårt invalidiserad du blivit.

Personförsäkring – barn: Ger ersättning för ditt barn i samband vid invalidisering eller långvarig sjukdom eller skada. Kan också betala vårdkostnader i sådana sammanhang.

Personförsäkring – pension/kapital: går vanligen under namnet ”pensionsförsäkring” och finns som ett komplement till den allmänna pensionen. Antingen låter du försäkringsbolagen sköta placeringen av pengar du sparar hos dem, för att sedan betalas ut vid din pensionering. Dessa pension-personförsäkringar kallas för traditionella. En annan form av dessa personförsäkringar är ”unit link försäkring” – där du som försäkringstagare själv har inflytande över hur pengarna placeras. Det finns även något som kallas för individuellt pensionssparande (IPS). Denna sparande är avdragsgillt och liknar inte försäkringstecknande i strikt mening. Sparandet kan ske på ett bankkonto, i fonder eller i enskilda värdepapper.

Personförsäkring – dödsfall: om du skulle dö i förtid ger denna personförsäkring dina anhöriga ekonomisk hjälp. Denna personförsäkring faller ut som en engångssumma som regleras av hur mycket du i förväg bestämt och betalar in premie för. Summan kan hjälpa de anhöriga att ta sig igenom första tidens ansträngande ekonomi när din inkomst abrupt försvunnit – samt andra utgifter som är kopplade till ett dödsfall.

Personförsäkring – hem: detta är den vanligaste personförsäkringen och brukar bestå av ett paket av olika försäkringar. Det vanligaste innehållet är inbrotts, skadegörelse och olycksfall som sker i anslutning till hemmet. Även en reseförsäkring brukar ingå här. Detta är inte i strikt mening en personförsäkring då den även försäkrar inventarier. Men eftersom även du och de som bor på adressen har en olycksförsäkring och en sjukförsäkring i samband med utomlandsresor – kan den ändå räknas hit.

Personförsäkringarna är många och snåriga och det kan vara en bra idé att titta på dem tillsammans med ditt försäkringsbolag.