Pensionsförsäkring

En pensionsförsäkring kan vara flera olika saker – med flera olika delar – vilket ofta leder till missförstånd när man pratar om dem. Dessa delar kommer att gås igenom nedan för att skapa lite ordning och reda i begreppen kring persionsförsäkring.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Kan allmän pension kallas pensionsförsäkring?
I grunden ligger den lagstadgade allmänna pensionen. På ett sätt är detta en pensionsförsäkring i ett större perspektiv där alla skattebetalande medborgare betalar in pengar som sätts undan för att i framtiden betalas ut i pension.

Den allmänna pensionen har tre delar: Ålderspension, förtidspension och efterlevande pension. Myndigheterna som administrerar dessa är Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten.

Ålderspensionen är den största och viktigaste och är i sin tur delad i tre mindre delar: inkomstpension, premiepension samt garantipension.
Inkomstpensionens storlek är beroende på hur mycket du tjänat under ditt yrkesverksamma liv. Studier, militärtjänstgöring och fostran av barn under fyra år är också pensionsgrundande.

Premiepensionen styrs av Premiepensionsmyndigheten (PPM) är en del av pensionen där du väljer hur dina pensionspengar ska sparas i olika fonder. Väljer du att inte välja läggs pengarna i statens premiesparfond. Också denna del av pensionen är pensionsgrundad. Premiepensionen kan i större utsträckning än inkomstpensionen kallas för en pensionsförsäkring då du har en valmöjlighet kring var pengarna ska förräntas.

Garantipensionen delas ut oavsett andra omständigheter. Har man haft låg inkomst, ingen inkomst eller av andra orsaker haft dåliga möjligheter att skrapa ihop inkomstpensionen, ska garantipensionen innebära ett golv för din pension.

Dock är ingen av dessa pensionsformer en pensionsförsäkring i strikt mening. Dessa regelras av myndigheter och är inget som du själv väljer om du ska ha eller ej. När man pratar om pensionsförsäkring i allmänhet är det när du kontaktar ett försäkringsbolag och tecknar en pensionsförsäkring utöver de som gåtts igenom ovan – för att garantera dig själv en pension som blir högre än du annars skulle fått.

Traditionell pensionsförsäkring
En traditionell pensionsförsäkring är en pensionsförsäkring där förvaltaren – försäkringsbolaget – helt tar ansvaret för hur dina pengar ska förräntas och förvaltas. Ibland finns valet att spara med eller utan garanti. Har du garanti tar du ingen ekonomisk risk – oavsett hur det ekonomiska läget ser ut har du garanterad ränta. Om dina pengar förräntar sig mer än garantin utlovat får du del av dessa pengar i form av återbäring.

Om du däremot sparar utan garanti placeras dina pengar annorlunda på så sätt att du tar en större ekonomisk risk. Samtidigt är chansen till högre ekonomisk avkastning större.

Pensionsförsäkring där man sparar i fonder
Om din pensionsförsäkring är baserad på fondsparande har du som försäkringstagare ett större ansvar att vara aktiv. Detta är pensionsförsäkringens motsvarighet till premiepensionen. Du väljer i vilka fonder pengarna ska placeras och kan när du vill byta fonder. Fördel är också att avkastningen brukar bli större än vid traditionell pensionsförsäkring samt att det vanligen är lägre avkastning. Nackdelen är givetvis att riskerna är större.

Minimibeloppet per månad för en pensionsförsäkring är att spara 200 kronor. Denna går att höja eller pausa om du för tillfället tycker att det är för mycket.
Pensionsförsäkringen är avdragsgill upp till en viss summa.