Mopedförsäkring

En mopedförsäkring skiljer sig inte nämnvärt från andra fordonsförsäkringar som MC-försäkring eller bilförsäkring. I grunden måste din mopedförsäkring ha en trafikförsäkringsdel som vid incident täcker omkostnader för dina egna personskador samt person- och egendomsskador på andra inblandade.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Utöver detta kan du i din mopedförsäkring välja till så att du har delkasoförsäkring. Då är du skyddad mot brand, stöld och glasskador. Du har då också ett rättsskydd i händelse av rättstvist – så att du kan få juridisk hjälp. Avslutningsvis kan du välja att ta en hel mopedförsäkring som då även täcker vagnskador – en s.k. vagnskadeförsäkring.

Mopedförsäkring är en snårig affär
Först och främst är mopedförsäkring något som försäkringsbolagen inte är speciellt förtjusta i. Mopeder krockar ofta, körs för fort, stjäls frekvent och råkar ut för en mängd andra saker. Dessutom är förarna unga och saknar oftast ett förarbevis av något slag. Detta gör riskerna oerhört höga och därmed är även premierna det. I flera fall kan en mopedförsäkring kosta lika mycket som en bilförsäkring. Visserligen är en moped sällan så dyr i förhållande till exempelvis en bil, men risken och kostnaderna för personskador är desto högre.

Sedan beror mopedförsäkringens premie på vilken modell du har, hur gammal mopeden är, hur gammal du är och var du bor. Bostadsorten har statistiskt visat sig spela roll. Exempelvis sker det fler olyckor i centrala Stockholm än i en by utanför Kiruna.

Det är mycket vettigt att jämföra mellan de olika försäkringsbolagen. Det kan handla om stora summor som skiljer dem åt – vissa tar till exempel mindre hänsyn till ålder. Leta upp den som passar just dig bäst.

Mopedens förutsättningar i mopedförsäkringen
Mopeder delas in i två klasser. I klass 1 räknar man EU-mopederna. Dessa får köras i en hastighet upp till 45 km/h och kräver ett förarbevis. I klass 2 räknar man övriga mopeder som endast får framföra i en hastighet upp till 25 km/h. Dessa mopeder kräver inga förarbevis och behöver heller inte registreras.

Man räknar med att det finns 150 000 mopeder i Sverige, varav en tredjedel är EU-mopeder. EU-mopederna är de där hel mopedförsäkring förekommer.
Under de senaste åren har mopeder i trafik ökat med 20 %. Denna siffra kan jämföras med att antalet skadade mopedister under samma tid ökat med 134 %. Runt 2000 personskador anmäls till försäkringsbolagen per år. Vägverket och Rikspolisstyrelsen utreder nu möjligheterna att införa registrering av samtliga mopeder.

För att få ersättning
Även om du innehar en mopedförsäkring kan det finnas tillfällen då den inte faller ut. Exempelvis får du inte, om du var förare vid olyckstillfället, ha varit påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. Vid stöld måste mopeden ha varit låste med två olika lås och nycklarna får inte ha förvarats i närheten av mopeden. Utöver det får nycklarna inte ha informations på sig som är kopplade till dig eller mopeden som adress, registreringsnummer eller telefonnummer. Något som också är mycket viktigt att veta är att mopedförsäkringen inte gäller om olycka inträffar efter mopeden blivit trimmad.

Om mopeden vid olycka används av någon som inte tillhör familjen då gäller fortfarande försäkringen – men självrisken höjs.