MC-försäkring

Uppbyggnaden kring MC-försäkringar är samma som när du skaffar försäkringar till en bil. I botten ligger den grundläggande trafikförsäkringen som ska ersätta andra deras personskador eller egendomsskador i incidenter där du är orsak – samt dina egna personskador.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Sedan kan du komplettera MC-försäkringen med delkasoförsäkring som skyddar mot stöld, brand och glasskador. I denna del av MC-försäkringen ingår också ett rättsskydd i händelse av rättstvist som kräver juridisk hjälp. Den sista delen som gör MC-försäkringen komplett är en vagnskadeförsäkring.

Tillägg till din MC-försäkring
Det finns en del tillägg som du kan ta till din MC-försäkring. Och det är här det märks att en MC skiljer sig från bil och en MC-försäkring från en bilförsäkring. Exempelvis är det vanligt att statusen på MC-försäkringen ändras efter säsong. Under våren och sommaren, när motorcykeln vanligtvis nyttjas, vill man gärna ha den helförsäkrad. När man sedan ställer av den under vintern vill man inte betala för mer skydd än man har nytta av – och då vill man kanske bara ha MC-försäkring som täcker stöld, skadegörelse och brand. Det vill säga sådant som kan inträffa när motorcykeln står still i ett garage – men inte sådant som sker när man är ute och kör.

Man kan också i MC-försäkringen teckna extra skydd mot personskador för sig själv och sina medresenärer. När man kör motorcykel är man ju mer utsatt än i en bil och risken för personskador beräknas vara högre. För att få det skydd man vill ha kan det ofta vara läge att skaffa en tilläggsförsäkring till sin MC-försäkring.

Priser på MC-försäkringar
Det kan råda stora skillnader på MC-försäkringar mellan olika bolag så det är rekommenderat att man tittar runt. Men kanske kan du få rabatt om du lägger din MC-försäkring tillsammans med dina andra försäkringar – detta brukar erbjudas.

Därefter kan du påverka priset beroende på hur mycket du vill minimera riskerna kring ditt körande. Hur trafiksäker anses den modell vara du kör? När på året kör du – bara på torra sommarvägar eller också på lövhala höstvägar och ishala vintervägar? Hur mycket kör du? I vilken av de sju försäkringsklasserna ingår din motorcykel? Hur gammal är den och hur gammal är du och var bor du? Uppgifter kring din ålder är uppenbar då yngre förare statistiskt visat sig ta större risker och därför kategoriseras du efter det och får betala en högra premie.

Det samma gäller postnumret du bor i. Om det sker ovanligt många motorcykelolyckor där du bor – exempelvis för att det är dåliga vägar eller dylikt – är detta också något som höjer premien. MC-försäkringar som riktar sig speciellt till tjejer, äldre förare eller ägare av ett visst motorcykelmärke brukar vanligen vara billigare.

MC-försäkringar delar in motorcyklar i 7 klasser beroende på vikt och effekt. Hög vikt med låg effekt anses säkert. Låg vikt med högeffekt anses riskfyllt.

Omförhandla din MC-försäkring
Många ställer av motorcykeln över vintern och ändrar MC-försäkringens förutsättningar. Det kan sedan vara vettigt, när ny MC-försäkring ska tecknas, att titta runt på nytt då försäkringsmarknaden hela tiden förändras och olika bolag värderar risker olika mycket.