Livförsäkring

Att teckna en livförsäkring – eller efterlevandeskydd – har blivit ett alternativ som fler och fler väljer. Livförsäkringen har helt enkelt till syfte att betala ut en större summa pengar till en avlidens efterlevande. Att en familjemedlem – ibland familjeförsörjare – går bort kan ofta innebära mer en endast en personlig sorg och saknad.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

När den första sorgeperioden passerat står de anhöriga där med alla de utgifter som de tidigare hade en till att täcka upp. Det kan vara huslån, olika avbetalningar och andra löpande kostnader. Det är då en livförsäkring kan gå in och betala dessa utgifter – och de efterlevande kan ha nog med bara sorgen och inte dessutom behöva oroa sig för ekonomi.

Livförsäkringens förutsättningar
Storleken på livförsäkringen – hur mycket den ska utfalla med ifall det skulle bli nödvändigt – bestämmer man själv. Dock är det som alltid högre premie ju högre ersättningen förväntas bli. Det är också mycket höga krav på genomförda och tillfredställande hälsoundersökningar i samband med tecknande av livförsäkring. Om försäkringsbolaget upptäcker betydande ohälsa hos dig kan de vägra teckna en livförsäkring för dig.

På samma sätt kan de vägra betala ut ersättningen efter dödsfall om det visar sig att det skett till följd av ett tillstånd som du kände till – men dolde – i samband med tecknandet av livförsäkringen.

Vid tecknande av en livförsäkring är det du själv som väljer vem förmånstagaren är. Du kan också välja att ha flera livförsäkringar och för olika ändamål. Exempelvis kan du för dina anhöriga teckna pensionsförsäkring, kapitalförsäkring, sjukförsäkring, kapitalpension och så vidare.

Svenskens motvilja mot livförsäkring
I förhållande till många andra länder drar sig Svensken från att teckna en livförsäkring. Orsaken kan bara spekuleras i. Kanske är det en känsla av att förutsätta det värsta om man förbereder sig på det värsta. Men det är det som hela försäkringstanken grundar sig på: ”förbered sig på olycka så blir olyckan mindre drabbande”. Kanske är det en kvarvarande tro på att det Svenska samhället och det sociala skyddsnätet ska gå in och hjälpa till i händelse av kris. Tyvärr har i så fall denna inställning inte följt med att ett kargare ekonomiskt klimat råder i landet.

I länder som USA – som aldrig haft motsvarigheten till Sveriges gamla skyddsnät – är däremot livförsäkringen närmast standard för den som har råd.
I en livförsäkring kan ingå stöd dels till en maka, make, sambo – så att hus och hushållsekonomi går ihop. Det går även att teckna livförsäkring som ger stöd åt barn och ungdomar upp till en viss ålder.

Smått och gott om livförsäkring
En utbetald livförsäkring är skattefri och kan användas för att lösa bostadslån eller ligga som säkerhet till ett lån. Den kan även användas till att köpa ut arvtagare till delar av bostad eller andra större – odelbara – arvegods.

Det samma gäller livförsäkring för företagare. Två kompanjoner kan teckna en grupplivförsäkring där den ene kan köpa ut arvtagare till en avliden kompanjon om denne skulle dö. En sådan försäkring kan även täcka utgifter för de arbetskostnader som behövs köpas in då kompanjonens arbetsinsats uteblir.