Inkomstförsäkring

De flesta inkomsttagare har en inkomstförsäkring via a-kassan som fackförbundet administrerar. Avgiften för att vara med i a-kassan varierar mycket beroende på vilket fackförbund man tillhör. Men det brukar ligga på några hundra kronor i månaden.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

För att få gå med i en a-kassa måste du ha varit anställd ett antal månader och även vara med i den tillhörande fackföreningen. Längre fram kan du däremot välja att gå ur själva fackföreningen och bara stå kvar i försäkringskassan. Efter den senaste tidens chockhöjningar av avgifter är det många som valt att göra just så. En del har valt att helt gå ur båda delar och ställer in sig på den risk det innebär att inte ha något skydd i händelse av arbetslöshet.

Maxbeloppet före skatt som a-kassan betalar ut är runt 15 000 kronor. Det innebär att man får maximal ersättning om man tjänar upp till 19 000 kronor. Ju mer du tjänar utöver denna summa, ju mer förlorar du på att ha endast a-kassan som inkomstförsäkring.

Utökad inkomstförsäkring
Därför erbjuder flera fackföreningar speciella inkomstförsäkringar för de som tjänare mellan 19 000 och 50 000 kronor i månaden. (Det är ovanligt att inkomstförsäkringar gäller om du tjänare mer än 50 000 kronor i månaden).

Denna inkomstförsäkring täcker 80 % av din lön i upp till 300 dagar. Hos en del fackföreningar är inkomstförsäkringen frivillig medan den är inkluderad i medlemsavgiften hos andra. Det finns även fristående bolag hos vilka man kan teckna inkomstförsäkringar. Exempelvis Accept och E.N Försäkring är specialiserade på privata försäkringar.

Krav kring inkomstförsäkring
För att få teckna en inkomstförsäkring måste du oftast – precis som vid medlemskap i a-kassan – ha varit anställd ett visst antal månader och varit medlem i fackförening en viss tid. Detta innebär att inkomstförsäkring inte är något att skaffa om du redan är på väg att förlora ditt jobb. Som med alla försäkringar måste den som utfärdar försäkringen gå ihop. Därmed är det en förlust affär att teckna försäkring när en risk är överhängande. Det är som att teckna en livförsäkring åt en person med en dödlig sjukdom.

Vill du ha den trygghet som en inkomstförsäkring kan ge, se då till att du tecknar den snarast. Framförallt i dessa tider av massavsked, neddragningar och konkurser bör den som fortfarande kan visa fram en säker anställning passa på och skaffa sig sin inkomstförsäkring.

Vad kostar en inkomstförsäkring
Premien för en inkomstförsäkring varierar beroende på inkomsten. Har du en lön på 25 000 kr blir premien vanligen 100 kr per månad, medan en lön på 40 000 kr kan ligga på 250 kr.

I botten ligger alltid den vanliga inkomstförsäkringen, på vilken man sedan täcker upp med en utökad inkomstförsäkring. Tjänar man mindre än 19 000 i månaden är som sagt en sådan här försäkring fullständigt meningslös emedan den är mer värdefull ju mer man tjänar. För de som vant sig att leva på en lön på 35 000 kronor i månaden kan det bli omöjligt att plötsligt ha mindre än 15 000 i månaden att röra sig med.