Hemförsäkring

Den försäkring som tecknas mest är utan tvekan hemförsäkringen. Den kan betraktas som en sorts grundförsäkring – då den innehåller många separata delar som totalt sett ger ett ganska bra skydd. Hemförsäkringen täcker i första hand dina tillhörigheter i hemmet och olyckor som kan inträffa i vardagen.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Det innebär att den i stort sett aldrig gäller för bil, moped eller fritidshus. Dessa kräver egna försäkringar. Även djur behöver egna försäkringar. Även om många betraktar sina djur som familjemedlemmar och en del av hushållet – är det inte så försäkringsbolagen ser det. Så var noga med att även teckna djurförsäkringar.

Ofta innehåller hemförsäkringen också ett reseskydd som täcker för den som reser utomlands upp till 45 dagar. (Längre resor än så kräver tilläggsförsäkring).
Det är också vanligt att hemförsäkringen innehåller ett överfallsskydd. Den delen av hemförsäkringen har du användning av om du skulle bli utsatt för rån och inbrott när du är i lägenheten. Då ersätts allt som skadas eller försvinner under händelsen. Detta gäller även skador på dig själv.

Vanligt är också att det även ingår rättskydd i hemförsäkringen. Då har du kostnaden för advokat och dylikt betalt om du skulle hamna i en rättsprocess.
Ansvarsförsäkringen är också något som kan ingå i din hemförsäkring. Den har du nytta av om du som privatperson blir skadeståndsskyldig av någon orsak.

Tillägg till din hemförsäkring
Det skiftar mellan olika försäkringsbolag vad som ingår i deras hemförsäkringspaket. Och även inom försäkringsbolagen kan de erbjuda olika storlekar som innehåller olika mycket skydd. Det finns dock alltid utrymme för tillägg om du känner att det är något som saknas. Då kan det handla om att du speciellt vill försäkra något extra värdefullt, musikinstrument, smycken, konstföremål. Då behöver du en allriskförsäkring. Därefter kan din ansvarsförsäkring kompletteras med otursförsäkring (ibland kallad för drulleförsäkring), som helt enkelt tillåter dig att vara en klumpigare människa.

Hemförsäkring om du bor i villa
Hemförsäkringen för villa ser vanligen lite annorlunda ut än den vanliga hyreslägenhetens hemförsäkring. Som ägare av den egna fastigheten är det du själv som måste vara se till att denna är försäkrad mot brand, väder och vind. Äger du tomten som huset står på måste även denna försäkras. På en tomt finns mycket som kan förstöras som växter, staket, flaggstång – kanske brygga och lusthus. Utöver detta ser hemförsäkringen för villa ganska mycket ut som en vanlig hemförsäkring.

Hemförsäkring för bostadsrätt
Hemförsäkring för bostadsrätten liknar på de flesta sätt den vanliga hemförsäkringen. Men som ägare av en bostadsrätt ansvarar du själv föra vissa saker som du som hyresrättsinnehavare inte behöver bekymra dig om. Exempel på detta är tapeter, parkettgolv, innerdörrar osv. Då kan du behöva en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring – ett bostadsrättstillägg. I bostadsrättsföreningens stadgar finns det reglerat vad du som bostadsrättsinnehavare och vad bostadsrättsföreningen ansvarar för.

Avvikelse från hemförsäkringen
Under vissa omständigheter betalas inte hemförsäkringen ut. Detta brukar anges i det försäkringsbrev du får när du tecknar försäkringen. Var noga med att du läst igenom detta och vet vad som gäller. Kanske behöver du en tilläggsförsäkring. Det är även standard att försäkringen inte faller ut då utbetalningen understiger självrisken.