Företagsförsäkringar

Det första och bästa rådet vad det gäller företagsförsäkringar är att definiera vad ditt företag kan tänkas råka ut för. Det är en balansgång mellan stora utgifter för försäkringspremier och de risker man löper. Dock är många företag överförsäkrade – och därför bör man tänka igenom noga just vilka risker man löper.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Många försäkringsbolag erbjuder företagsförsäkringar, varför du bör skicka runt en offert och låta dem tävla om att försäkra dig. Det är dessutom möjligt att vissa försäkringsbolag har större kunskap om just din bransch och därför kan erbjuda bättre prsier. Du specificerar då vad ditt företag har för verksamhet och förutsättningar samt vilka situationer som kan uppstå som du vill försäkra mot.

Eftersom företag rör sig inom så oerhört många olika områden och är så olika stora med olika många anställda – är detta en väldigt individuell bedömning där en dialog med försäkringsbolaget kring din företagsförsäkring är nödvändig. Alla dina behov kanske inte kan tillfredställas av en företagsförsäkring, och då är det olika tilläggsförsäkringar du behöver. För att nå fram till detta kan det krävas en hel del dialog och förhandlingar – vilket gör företagsförsäkringar ofta mycket mer komplicerade än de försäkringsärenden man stöter på i privatlivet.

Företagsförsäkring för saker och personer
I många företag är det mycket inventarier som måste finnas med i företagsförsäkringen. Maskiner, utrustning, lokaler, fordon. Men de flesta företag har även anställda och dessa är oerhört viktiga att ha försäkrade. Både säkerhet och hälsa måste täckas av din företagsförsäkring.

Olika delar som bör finnas med i en företagsförsäkring
Det är som sagt just ditt företags behov som styr hur din företagsförsäkring bör utformas. Dock finns det vissa delar som brukar vara standard:
Företagsförsäkring med egendomsskydd: de flesta företag har egendom som behöver försäkras.

Företagsförsäkring med ansvarsskydd: ditt företag agerar gentemot kunder på något sätt. När olyckan är framme, en tjänst misslyckas, en produkt ger skador – då är det bra att ha ett ansvarsskydd med i företagsförsäkringen.

Företagsförsäkring med skydd för tjänsteresa: i många företag ingår resor med speciella risker och förutsättningar.

Företagsförsäkring med arbetsområdesskydd: som ska täcka inträffade olyckor för anställda på arbetsplatsen. Tillsammans med reseförsäkringsdelen är den arbetandes säkerhet täckt i sin helhet.

Företagsförsäkring med tillägg: varje bransch, varje storlek på företag och varje ort har sina egna förutsättningar som kräver sina egna behov av skydd och säkerhet. En flyglinje som rör sig utomlands måste självklart ha specialförsäkringar för händelser som kan inträffa i andra länder. En byggarbetsplats måste ha högre olycksfallstillägg än företag som har mest verksamhet i ett kontorslandskap. Och nattöppna butiker i centrala Stockholm måste ha bättre skydd mot rån och stöld än en sybehörsbutik i Säffle.

Förutsättningar för att få teckna en företagsförsäkring
Det är ingen självklarhet att man får skaffa en företagsförsäkring bara för att man har ett företag. För det första måste man vara medlem i Företagarna, betala en serviceavgift samt ha en maximal årsomsättning på 20 miljoner kronor. Innan försäkringsbolagen låter en företagare teckna en företagsförsäkring vill de dessutom ha in de tre senaste årens skedda skador och incidenter – för att kunna räkna ut en korrekt årspremie.