Bilförsäkring

Att teckna en bilförsäkring är ett nogsamt arbete. Även om du själv tycker att du kör ansvarsfullt och försiktigt – och därför inte kommer att utsättas för några större försäkringsfrågor – så är det många händelser som kan inträffa som du inte rår över. Någon kan köra på din parkerade bil och smita, du kan överraskas av situationer där det inte spelar någon roll hur försiktig du är – plötsligt oväder, nedfallande föremål osv.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

En bilförsäkring kommer alltid att vara nödvändig oavsett hur försiktig du är. Det är stora krafter i rörelser i en bil, och därmed ökar olycksrisken markant.

Bilförsäkringens tre delar
En sedvanlig trafikförsäkring brukar vanligen delas upp i tre olika delar. Trafikförsäkring, delkasko- eller halvförsäkring och hel- eller vagnskadeförsäkring.
Trafikförsäkringen är den del av bilförsäkringen som är obligatorisk och reglerad i lagen.

Denna del av bilförsäkringen ska täcka personskador och skador på annans egendom. Om du tecknar delkaskoförsäkring får du ersättning vid exempelvis brand, stöld och glasskador. Denna del innebär ett visst mått av rättskydd samt räddning och assistans.

Men vill du ha en bilförsäkring som du kan känna dig helt trygg med bör du även lägga till vagnskadeförsäkring – vilket ger dig en hel bilförsäkring.
Denna bilförsäkring ersätter dig även för skador på bilen som du orsakat själv – eller där motparten inte kan hållas ansvarig (exempelvis vid smitning eller viltolyckor). Denna bilförsäkring kan även täcka yttre skadegörelse.

Nya bilar kräver lägre bilförsäkring
Eftersom de flesta nya bilar har en vagnskadegaranti behöver du oftast bara teckna en bilförsäkring med delkasko. Denna garanti brukar vanligen gälla i tre år, efter vilken du får uppgradera till hel bilförsäkring. Det är också vanligt att nya bilar anses ha lägre riskfaktor och därmed placerar bilen i en lägre riskgrupp och därmed kräver en lägre premie. Detta kan allt vara bra att ta med i beräkningarna vid köp av bil.

Andra faktorer som påverkar bilförsäkringspremien
Andra faktorer som kan påverka premien på din bilförsäkring är exempelvis vilken sorts bil du har. Bilens modell har klassificerats i ett premieklassindex – indelat från 1 till 9 – som baserar sig på statistik om hur ofta modellen har råkat ut för olyckor, stölder mm. Ju högre risk statistiken visar, ju högre bli premien.

Det samma gäller var du, som köper bilförsäkring bor. Statistik visar om flerolyckor och stölder inträffar i just ditt postnummerområde än andra ställen. I så fall blir din bilförsäkring dyrare.

Det spelar också in hur länge du haft körkort, om du varit inblandad i försäkringsärenden tidigare samt om bilen är direktimporterad.

Tillägg till din bilförsäkring
Det kan även vara värt att fundera om du behöver något tillägg till din bilförsäkring. Om du är mycket beroende av din bil – och skulle bli lidande när den försvinner in på verkstad – kan en hyrbilsförsäkring vara ett alternativ. Sedan kan det behövas speciell försäkring till ett eventuellt släp. De ärenden som gäller trafikförsäkring täcker släp – men övriga händelser ligger utanför själva bilförsäkringen.

Bilförsäkringen kanske inte täcker:
- Om du varit straffbart berusad vid olyckstillfället.
- Om bilen inte varit ordentligt låst vid stöld