Båtförsäkring

En båtförsäkring skiljer sig från de flesta andra fordonsförsäkringar då båtar har så annorlunda förutsättningar än andra fordon. Framförallt kan båtar också vara väldigt dyra och är olyckan framme kan det bli enormt dyrt utan en bra båtförsäkring.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Båtförsäkring mot brand och sjöskador
En bra båtförsäkring ska täcka allt från skador som uppstått genom eld, blixtnedslag eller explosioner. Även sjöskador av karaktären grundstötning, strandning, vattenintag och rigghaveri ska en båtförsäkring lämpligen täcka. Den kan även täcka vissa sorters skador som uppkommit i samband med uppläggning och transport.

Båtförsäkring vid andra sammanhang
Om det vill sig så illa att person- eller sakskador uppstått på annan ska en båtförsäkring täcka både eventuella rättegångskostnader och skadestånd. Försäkringsbolaget kan till och med ta på sig att sköta förhandlingar med motparten – i och utanför domstolen. Försäkringen ska även täcka stöld och förlust av egendom. För alla dessa områden finns det dock undantag, så var noga med att du är medveten om dessa.

Prisskillnader på båtförsäkringar
Beroende på vilket försäkringsbolag du väljer kan priset variera mycket. En båt med ett värde på 350 000 kr med 375 hk motor kan skillnaden vara ända upp till 16 000 kr. Detta beror på att de olika bolagen specialiserar sig på olika sorters båtar. Och ligger din båt utanför deras specialområde, blir premien högre. Leta därför upp det bolag som har bra båtförsäkringar på just din båt.

Vad som bestämmer priset på båtförsäkringen
Vissa delar av vad som reglerar priset på din båtförsäkring kan du inte påverka. Exempelvis innebär båtens marknadsvärde, ägarens ålder, statistik kring olyckor, haveri och stöld. Det spelar även roll om försäkringstagaren haft ärenden hos bolaget tidigare. Det kan även ha betydelse var du bor då statistik kan visa att olyckor inträffar oftare i vissa farvatten och att det därför innebär en större risk att äga båt i dessa vatten.

Men det finns andra områden där priset kan variera och där du kan påverka. Exempelvis kan du sätta in en del säkerhetsutrustning i båten, som startspärr och positioneringssystem. Du kan låta båten ligga i en bevakad hamn och ha bra lås och larm.

Innehar du dessutom förarbevis eller skepparexamen kan detta även leda till en lägre premie. Tumregeln är att ju lägre försäkringsbolaget bedömer att risken är, ju billigare blir din båtförsäkring. Vissa experter hävdar även att det kan vara lönsamt att välja lägre premie och högre självrisk. Alla dessa åtgärder sänker kostnaden för din båtförsäkring och höjer andrahandsvärdet för din båt.

Båtförsäkring i form av SSRS
Sjöräddningssällskapet SSRS är en ideell förening – med frivilliga sjöräddare – som står för över 70 % av alla sjöräddning i Sverige.
Detta är den bästa tänkbara båtförsäkringen för sjöräddning. I över 100 år har SSRS räddat över 25 000 båtar och har tusentals frivilliga som rycker ut i tid och otid.
SSRS bedriver sin verksamhet helt med hjälp av donationer, gåvor och medlemsavgifter. Så för att bidra till att de kan fortsätta ge sjöräddning är det den bästa tänkbara båtförsäkringen att bli medlem och underlätta för dem att finnas där för dig när nöden inträffar.