Barnförsäkring

Många lever i tron att det stöd samhället ger, och de vårdförsäkringar som finns, ska täcka upp de omkostnader som uppstår när ett barn far illa. Detta gäller i skola, eller på dagis – men när samhället inte tar hand om våra barn är även ansvaret från samhällets sida begränsat. Då kan det vara en vettig idé att satsa på en barnförsäkring.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Frågan som kanske då ställs är – varför en barnförsäkring när man har hemförsäkring. Ytterst få hemförsäkringar täcker speciellt många skador och sjukdomar. Om man sätter sig ner och tittar över vad hemförsäkringen egentligen täcker, hittar man många luckor om man verkligen vill se sitt barn vara skyddat från olyckor och sjukdom. Därför finns det all anledning att även teckna en barnförsäkring.

Barnförsäkring träder in där samhällets skydd tar slut
Den tiden, fram till barnet börjar på dagis eller i skola, kan en barnförsäkring vara ett av de få skydd barnet har. Och även efter barnet börjat på dagis eller i skola, brukar deras försäkringar endast täcka olycka – sällan sjukdom. En barnförsäkring däremot täcker alltid och hos vissa ända upp till barnet fyll 25 år.

Barnförsäkring – ett tillskott till vårdbidraget
I fall då ett barn bli sjuk eller på annat sätt oförmögen att gå i skolan, kan en förälder bli tvungen att vara hemma med sjukt barn. Försäkringskassans ersättning för detta är 272 kronor om dagen i vårdbidrag. För de flesta är detta en skral ersättning för en förlorad arbetsdag. Med en barnförsäkring kan denna summa med ytterligare dryga 200 kronor, vilket kan göra en sådan situation mer hanterbar. Denna summa varierar mycket mellan de olika bolagens barnförsäkring.

Barnförsäkring ger större ekonomiskt stöd vid handikapp
I händelse av olyckor som leder till handikapp är samhällets stöd ganska begränsat. Invalidiserade barn som blivit oförmögna att börja jobba får knappt 90 000 kronor om året från Försäkringskassan. Denna summa är baserad på inkomst, vilket givetvis blir en låg summa då barn oftast inte haft någon inkomst. Om man däremot kompletterar med en barnförsäkring som har sjuk och olycksfall – kan ett engångsbelopp utbetalas vid när sådana omständigheter inträffar. Ett sådant belopp avgörs när barnförsäkringen tecknas.

Barnförsäkring täcker även mindre skador
En barnförsäkring kan ofta även ge ersättning för skador som inte är så omfattande som ovan. En barnförsäkring kan bland annat även ersätta utgifter för rese- och tandvårdskostnader att åtgärda fula ärr.

Barnförsäkring ger skydd från före födseln och framåt
Det normala är att en försäkring endast täcker alla skador och sjukdomar som uppstår efter att försäkringen tecknats. Men flera försäkringsbolag erbjuder barnförsäkring med tillägg som skyddar om det skulle visa sig att barnet har en medfödd sjukdom som exempelvis autism, DAMP eller ADHD.

En barnförsäkring kan även tecknas i form av gravidförsäkring. Den fungerar som olycksfallsförsäkring för mamman från den 10e veckan och ett år framåt och som livförsäkring för barnet från den 26e veckan.

Många försäkringsbolag erbjuder en så kallad gravidförsäkring som fungerar som skydd både för mamman och barnet. För mamman fungerar den som en olycksfallsförsäkring som börjar skydda från och med den tionde veckan av graviditeten och sedan ett år framåt. För barnet fungerar den som en livförsäkring. Barnet blir försäkrat från och med den 26:e graviditetsveckan och försäkringen räcker sedan fram tills barnet är ett halvår gammalt. Exempel på när försäkringen kan skydda är vid förlossningskomplikationer, sjukhusvistelse eller dödsfall.