Försäkringar

I dagens samhälle är det självklart att man har försäkringar. Ett social skyddsnät finns i vårt land, men för var år blir maskorna större och det blir då upp till var och en att täcka igen dessa och skapa sin egen trygghet. Vanligen handlar detta om att köpa försäkringar.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

En försäkring är kort och gott att ”många delar på risken för något som sällan inträffar”. Det vill säga: du betalar en liten summa då och då, så du är säker på att du får en större summa att täcka kostnader när du verkligen behöver det. Kanske behöver du aldrig det – men då har du köpt känslan av trygghet – att veta att OM det skulle ske.

Vad man skaffar försäkringar mot
Det finns en uppsjö av olika sorters försäkringar som ska betala ut när det som inte får inträffa inträffar. Personskador, invalidisering, stöld eller skadegörelse av egendom, väderkatastrofer, olyckshändelser. I stort sett allt går att försäkra.

För bilen skaffar du bilförsäkring mot exempelvis vagnskador, stöld och assistanshjälp. För lägenheten är det vanligen en hemförsäkring du skaffar. Den innefattar ofta försäkring mot inbrott, brand, skadegörelse, reseskydd mm. Livförsäkring är en försäkring som betalar ut pengar till dina anhöriga om du skulle gå bort och en personförsäkring ger dig skydd i händelse av personskador och invaliditet.

De flesta försäkringar säljs av försäkringsbolag och vanligen samlar man sina försäkringar hos samma bolag, då detta brukar ge bättre bonusar. Dock finns det vissa försäkringar som bara kan fås på annat håll. Exempelvis brukar det vara banker och fondbolag som tillhandahåller pensionsförsäkringar. Dessa utfaller när/om du fyller 65 år och slutar jobba. Dessa ska då ge dig mer att leva på utöver den vanliga pensionen. En annan sorts försäkring tillhandahålls av försäkringskassan.

Vanligen via fackföreningar betalar man in en summa varje månad och utfaller om du skulle bli sjuk och inte kan jobba. Besläktad med denna är a-kassan, som du får av din fackförening – och utfaller om du skulle bli arbetslös.

Försäkringar och premier
Den regelbundna summa du betalar till försäkringsbolagen kallas för premie. Storleken på premien kan variera mycket beroende på en rad olika faktorer. Försäkringsbolagen är ju vinstdrivande och de vill gärna se till att de får in mer än de betalar ut. Därför regleras nivån på försäkringspremien beroende på hur mycket det vanligen blir tvungna att betala ut. Detta baseras på statistik och riskanalys. När du skaffar dina försäkringar görs en riskanalys – hur stor är risken att det kommer att ske som du försäkrar dig mot? Ju större risken är, ju större blir premien.

Exempelvis, när du försäkrar din bil tittar man på statistik över hur ofta olyckor sker med den bilmodell du köpt, med den årsmodell, i det postnummerområde du vanligen kör i, den åldersgrupp du tillhör och beroende på hur länge du haft körkort. Därför kan också premien ändras om du flyttar, blir äldre, har haft körkortet längre osv. Då risken därmed sjunker. På liknande sätt går det till med alla försäkringar. Vissa regleras mer standardiserat och andra mer individuellt. Insplanet är en plats för att jämföra bilförsäkringar på nätet.

Jämföra Bilförsäkringar

Bilförsäkringens tre delar. En sedvanlig trafikförsäkring brukar vanligen delas upp i tre olika delar. Trafikförsäkring, delkasko- eller halvförsäkring och hel- eller vagnskadeförsäkring.

Trafikförsäkringen är den del av bilförsäkringen som är obligatorisk och reglerad i lagen.

Denna del av bilförsäkringen ska täcka personskador och skador på annans egendom. Om du tecknar delkaskoförsäkring får du ersättning vid exempelvis brand, stöld och glasskador. Denna del innebär ett visst mått av rättskydd samt räddning och assistans.

Men vill du ha en bilförsäkring som du kan känna dig helt trygg med bör du även lägga till vagnskadeförsäkring – vilket ger dig en hel bilförsäkring.